INTERACT jazyková školaDirect method

- ANGLIČTINU “SE NEUČÍME”, ALE TRÉNUJEME

- CVIČÍME CELÉ VĚTY, NE JEDNOTLIVÁ SLOVA

- OPAKUJEME “DO ZBLBNUTÍ”

- STŘÍDÁME LEKTORY JAKO SE MĚNÍ ANGLIČTINA V REÁLNÉM SVĚTĚ

- CHCEME UČIT ZÁBAVNĚ, ABYSTE SE NENUDILI

UČENÍ SE CIZÍMU JAZYKU JE JAKO UČIT SE PSÁT NA STROJI, HRÁT NA KLAVÍR NEBO TANCOVAT.

Základem těchto dovedností je osvojit si některé postupy podvědomě, automaticky, BEZ PŘEMÝŠLENÍ.

Stejně jako nejde přemýšlet nad každým stiskem klávesnice, klaviatury nebo tanečním pohybem, během mluvení nebo porozumění anglicky není čas přemýšlet nad každým slovíčkem, gramatickou stavbou nebo slovosledem. To je důvod, proč mnoho lidí, kteří roky “měli angličtinu ve škole”, jsou stále na úrovni začátečníků.

Direct Method je PŘÍMÁ, ŘÍZENÁ, KONVERZAČNÍ METODA výuky cizímu jazyku, která tyto nutné, podvědomé, automatické postupy POMÁHÁ VYTVOŘIT. Je to systém předem daných “otázek a odpovědí”, které lektor v rychlosti studentovi klade a pomáhá mu zároveň odpovídat, aby zabránil dlouhému hloubání a přemýšlení.

Nová slovíčka i gramatiku si člověk totiž NEJLÉPE ZAPAMATUJE V CELÝCH VĚTÁCH A V KONTEXTU, nikoli jako seznam nesouvisejících slov, která se musí nabiflovat. Celé věty zároveň pomáhají studentovi naučit se v angličtině “myslet” - tedy říci věty tak, jak by je řekli rodilí mluvčí.

DALŠÍM DŮLEŽITÝM FAKTOREM TÉTO METODY JE NEUSTÁLÉ OPAKOVÁNÍ.
Je dokázáno, že abychom byli schopni nové anglické slovo aktivně používat, musí nám projít ústy alespoň 100x! Systém otázek a odpovědí v rámci DIRECT METHOD je proto postaven tak, že se již probrané učivo často opakuje.

Finálním výsledkem pro studenta jsou:
•  dynamické hodiny, na kterých se konverzuje 5 až 6 krát častěji
•  učení jazyka přirozenou cestou - mluvením
•  postupné odbourávání strachu z mluvení
•  připravenost studenta na reálné cizojazyčné prostředí

Není naším cílem vzdělávat jazykové experty, ale lidi, kteří se nebojí promluvit anglicky a domluví se!

Důležitou součástí metody DIRECT záměrné STŘÍDÁNÍ LEKTORŮ. Chceme, aby si studenti zvykli na to, že na ně mluví různí lidé, s rozdílným přízvukem a dynamikou řeči.

VÍCE O NAŠÍ METODĚ také na http://www.directmethod.com/

MOOVEEZ - FILMOVÁ ANGLIČTINA

Abychom se ve výuce co nejvíce příbližili reálnému prostředí, součástí naší metodiky je FILMOVÁ ANGLIČTINA. Naši studenti na lekcích používají speciální aplikaci MOOVEEZ, která je dalším výborným nástrojem pro trénink angličtiny.
Více o filmové angličtině ZDE…

JAZYKOVÁ ŠKOLA INTERACT

www.anglictinabeznudy.cz

OBJEDNEJTE SE NA UKÁZKOVOU HODINU ZDARMA!
U Obůrky 953 (budova RC Damiján), 674 01 Třebíč
Kontakt: Radek Vranča, DiS. | mobil: +420 777 801 344

e-mail: info@anglictinabeznudy.cz

Direct method